zarządzanie drogami
Drogi publiczne - jak zarządzać

Transcomp - lider w zarządzaniu drogami publicznymi

Jesteśmy firmą istniejącą na polskim rynku od ponad 30 lat. Nasze doświadczenia opieramy na wieloletniej współpracy głównie z jednostkami samorządowymi na terenie kraju, jak i partnerami zagranicznymi. W ramach prowadzonych obecnie działań skupiamy się na wspomaganiu procesu administrowania drogami publicznymi przede wszystkim obejmującego następujące zagadnienia tematyczne:

Ewidencja dróg – opracowujemy i aktualizujemy rozwiązania systemów referencyjnych (modele sieci dróg), tworzymy bazy danych drogowych, wykonujemy dokumentację fotograficzną pasa drogowego

Przeglądy dróg i obiektów mostowych – wykonujemy przeglądy dróg i mostów, sporządzając wymaganą przepisami dokumentację

Oprogramowanie – wdrażamy rozwiązania usprawniające zarządzanie siecią drogową, w tym m.in. rozwiązania do prowadzenia i obsługi ewidencji dróg, przeglądów dróg, czy fotorejestracji

Szkolenia – przeprowadzamy szkolenia branżowe, dotyczące szeroko rozumianej problematyki administrowania drogami

Chętnie podejmujemy również nietypowe wyzwania i prowadzimy autorskie projekty, których głównym celem jest wsparcie zarządców dróg w codziennych problemach, niejednokrotnie dotyczących spraw wykraczających poza standardowy zakres oferowanych przez naszą firmę usług.

Zapewnienie dobrego stanu infrastruktury drogowej jest niezwykle ważnym czynnikiem umożliwiającym utrzymanie odpowiednich warunków dla swobodnego i bezpiecznego przepływu ruchu pojazdów, zarówno w skali całego kraju, jaki i poszczególnych jednostek administracyjnych. Dzięki temu, w istotny sposób poprawia się komfort życia wszystkich mieszkańców, a także poprawiają się warunki funkcjonowania wielu służb technicznych i służb publicznych, takich jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe. Profesjonalne zarządzanie drogami w znaczący sposób przyczynia się do sprawnej realizacji wyznaczonych celów. W ramach współpracy z firmą TRANCOMP można otrzymać oczekiwane wsparcie oraz niezbędne narzędzia, wspomagające proces zarządzania infrastrukturą drogową.

Czytaj więcej

Korzystny pakiet usług

Jako firma z ponad 30-letnim doświadczeniem nadal rozwijamy i doskonalimy naszą współpracę w dziedzinie wspomagania procesów decyzyjnych, związanych z zarzadząniem drogami, zarówno z krajowymi jednostkami samorządowymi każdego szczebla, jak również i z partnerami zagranicznymi. Nieustannie poszerzamy przy tym zakres naszych usług oraz upowszechniamy i wdrażamy narzędzia umożliwiające właściwe zarządzanie drogami, tym samym odpowiadając na oczekiwania wielu zarządców dróg. Współpracując ściśle w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów utrzymania nawierzchni z najlepszymi, wyspecjalizowanymi w tym zakresie jednostkami, jesteśmy na przykład w stanie uzyskać bardzo precyzyjne dane, dotyczące aktualnego stanu nawierzchni, przedstawić propozycje odpowiednich zabiegów utrzymaniowych lub zaproponować zoptymalizowane kierunki dalszego rozwoju dla danej sieci drogowej, zgodnego z oczekiwaniami jej użytkowników. Skorzystanie z oferty firmy TRANSCOMP niesie więc za sobą wiele korzyści, a do najważniejszych należą: optymalizacja kosztów modernizacji i utrzymania nawierzchni, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo użytkowników dróg, wdrażanie nowoczesnego oprogramowania i technik, wspomagających zarządzanie oraz świadome podejmowanie decyzji związanych z problematyką drogową dzięki dostępowi do aktualnych i dokładnych informacji.

Nowoczesne zarządzanie drogami

Skuteczne kierowanie działaniami, prowadzonymi przez zarządcę dróg, w wielu przypadkach wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i technik. Wychodząc naprzeciw tego rodzaju potrzebom udostępniamy oprogramowanie o zróżnicowanym poziomie złożoności obsługi, dostosowanym do potrzeb danego użytkownika, wspomagające zarządzanie drogami. Do rozwiązań tego typu zaliczają się programy komputerowe (SIBView5, EwidGIS, OSD, ARKUSZ, PASAŻ i inne) oraz rozwiązania informatyczne, ściśle współpracujące z platformami oprogramowania, wspomagającymi systemy informacji przestrzennej (np. GIS MapInfo). Wiele spośród nich, to rozwiązania bardzo proste w obsłudze, co sprawia, że po krótkim przeszkoleniu każdy może z nich skorzystać, a to przekłada się na odczuwalną poprawę warunków działania podmiotów zarządzających drogami.

Wsparcie merytoryczne oraz szkolenia

W ramach prowadzonej przez firmę TRANSCOMP działalności organizujemy dla poszczególnych grup naszych partnerów oraz innych przedstawicieli jednostek zarządzających drogami cykle szkoleń, w tym, dotyczących zakładania oraz prowadzenia ewidencji, organizacji i wykonywania przeglądów okresowych dróg wraz z wykorzystaniem wspomagającego te procesy oprogramowania specjalistycznego. Niezależnie od działań o charakterze technicznych, w wielu przypadkach wspomagamy zarządców dróg w przygotowaniu dokumentacji i organizacji przebiegu postępowań przetargowych, jak również w późniejszym monitorowaniu prawidłowości realizacja i odbioru rezultatów zadań, prowadzonych w oparciu o tak przygotowane postępowania.

Ze wszystkimi zarządcami dróg, potencjalnie zainteresowanymi lub w praktyce zajmującymi się poruszoną problematyką, z przyjemnością podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie zarządzania drogami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, co umożliwi nam przybliżenie poruszonych zagadnień oraz odpowiedź na ewentualne pytania.