Transcomp Sp. z o.o.
Transcomp Sp. z o.o.

O nas

Jesteśmy firmą istniejącą na polskim rynku od ponad 30 lat. Nasze doświadczenia opieramy na wieloletniej współpracy głównie z jednostkami samorządowymi na terenie kraju, jak i partnerami zagranicznymi. W ramach prowadzonych obecnie działań skupiamy się na  wspomaganiu procesu administrowania drogami publicznymi przede wszystkim obejmującego następujące zagadnienia tematyczne:

Ewidencja dróg – opracowujemy i aktualizujemy rozwiązania systemów referencyjnych (modele sieci dróg), tworzymy bazy danych drogowych, wykonujemy dokumentację fotograficzną pasa drogowego

Przeglądy dróg i obiektów mostowych – wykonujemy przeglądy dróg i mostów, sporządzając wymaganą przepisami dokumentację

Oprogramowanie – wdrażamy rozwiązania usprawniające zarządzanie siecią drogową, w tym m.in. rozwiązania do prowadzenia i obsługi ewidencji dróg, przeglądów dróg, czy fotorejestracji

Szkolenia – przeprowadzamy szkolenia branżowe, dotyczące szeroko rozumianej problematyki administrowania drogami

Chętnie podejmujemy również nietypowe wyzwania i prowadzimy autorskie projekty, których głównym celem jest wsparcie zarządców dróg w codziennych problemach, niejednokrotnie dotyczących spraw wykraczających poza standardowy zakres oferowanych przez naszą firmę usług.

Kontakt

Kontakt

Biuro Badawczo-Projektowe
Budownictwa Komunikacyjnego
TRANSCOMP Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

kapitał założycielski: 50.000 PLN
konto bankowe: 91 2490 0005 0000 4530 5025 5793

tel.: +48 22 844 49 35
fax: +48 22 844 95 48
KRS: 0000147385
NIP: 951-00-41-669
REGON: 008415150
DZIAŁ MARKETINGU
Daniel Sawicki
+48 22 646 34 91
DZIAŁ TECHNICZNY
Miłosz Banasiewicz
+48 22 881 11 36