Szkolenia

”Internetowe wsparcie zarządców dróg w wykorzystaniu zasobu ewidencji dróg i wyników przeglądów okresowych dróg w systemowym zarządzaniu drogami

Z uwagi na ogłoszony stan pandemii, ewentualna prezentacja rozwiązania realizowana jest nieodpłatnie, w uzgodnionych wspólnie terminach, na podstawie zgłoszeń, dokonywanych przez zainteresowanych zarządców dróg (kontakt: transcomp@transcomp.pl)

Plan spotkania

 1. Podstawowe uwarunkowania prawne związane z procesem zarządzania drogami ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewidencji dróg i przeglądów okresowych dróg
  • podstawowe akty prawne
 2. System referencyjny
  • podstawowe pojęcia i definicje
  • przykładowe zastosowania i wdrożenia
 3. Ewidencja dróg
  • dokumentacja ewidencji dróg
  • metodyka zakładania zasobu ewidencji dróg
  • przykładowe zasady gromadzenia i obsługi danych
 4. Przeglądy okresowe dróg
  • systematyka i zakres prac związanych z przeglądami dróg (przeglądy bieżące, przeglądy roczne, przeglądy 5-letnie)
  • standardy działania i zakres dokumentowania wyników przeglądów dróg (metoda TRANSCOMP)
 5. Platforma internetowa DrogaOnLine (OnKo3)
  • podstawowe standardy obsługi i zakres zastosowań,
  • przykładowe formy prezentacji i zasady dostępu do zasobów danych.