Szkolenia

„Ewidencja dróg i przeglądy okresowe dróg, jako elementy systemowego zarządzania drogami”

UWAGA! Szkolenie bezpłatne

Termin nr 1: 13 lutego 2019 r.

Termin nr 2: 27 lutego 2019 r.

Termin nr 3: 20 marca 2019 r. – NOWY TERMIN!

Lokalizacja: siedziba firmy, Warszawa, ul. Jagiellońska 78

 

Plan spotkania

 1. Podstawowe uwarunkowania prawne związane z procesem zarządzania drogami ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewidencji dróg i przeglądów okresowych dróg
 • podstawowe akty prawne
 • powiązania wzajemne, rozbieżności, wybrane komentarze
 1. System referencyjny
 • podstawowe pojęcia i definicje
 • zasady kształtowania
 • przykładowe zastosowania i wdrożenia
 1. Ewidencja dróg
 • dokumentacja ewidencji dróg
 • metodyka zakładania ewidencji dróg
 • przykładowe zasady gromadzenia danych
 • wsparcie informatyczne procesu zakładania i prowadzenia ewidencji dróg
 • przykładowe możliwości praktycznego wykorzystania danych ewidencyjnych
 1. Przeglądy okresowe dróg
 • systematyka i zakres prac związanych z przeglądami dróg (przeglądy okresowe, przeglądy roczne, przeglądy 5-letnie)
 • metodyka podejścia do procesu pro-wadzenia i oceny wyników uzyskiwanych podczas przeglądów dróg
 • formy i zakres dokumentowania wyników przeglądów dróg
 • przykłady możliwości analizy i wykorzystania wyników przeglądów dróg
 1. Podsumowanie i dyskusja

W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej: