Szkolenia

 „DrogaOnLine – system internetowego wsparcia zarządców dróg w wykorzystaniu zasobu ewidencji dróg i wyników przeglądów okresowych dróg w systemowym zarządzaniu drogami”

UWAGA! Szkolenie bezpłatne

Termin nr 1: 24 marca 2020 r.

Termin nr 2: 31 marca 2020 r.

Lokalizacja: siedziba firmy, Warszawa, ul. Jagiellońska 78

 

Plan spotkania

 1. Podstawowe uwarunkowania prawne związane z procesem zarządzania drogami ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewidencji dróg i przeglądów okresowych dróg
  • podstawowe akty prawne
 2. System referencyjny
  • podstawowe pojęcia i definicje
  • przykładowe zastosowania i wdrożenia
 3. Ewidencja dróg
  • dokumentacja ewidencji dróg
  • metodyka zakładania zasobu ewidencji dróg
  • przykładowe zasady gromadzenia i obsługi danych
 4. Przeglądy okresowe dróg
  • systematyka i zakres prac związanych z przeglądami dróg (przeglądy bieżące, przeglądy roczne, przeglądy 5-letnie)
  • standardy działania i zakres dokumentowania wyników przeglądów dróg
 5. Platforma internetowa DrogaOnLine
  • podstawowe standardy obsługi i zakres zastosowań,
  • przykładowe formy prezentacji i zasady dostępu do zasobów danych.

   

  Podsumowanie i dyskusja

  W przypadku zainteresowania szkoleniem prosimy o wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej:

Karta zgłoszeniowa