Fotorejestracja drogi

Fotorejestracja dróg

 

Fotorejestracja pasa drogowego – dokumentacja fotograficzna

Fotorejestracja jest obecnie jedną z popularniejszych metod dokumentowania i prezentacji specyfiki elementów zagospodarowania oraz rejestracji zmian następujących w korytarzach dróg w obrębie danej sieci drogowej. Obecnie najczęściej stosowaną technologią są to tzw. zdjęcia sekwencyjne, wykonywane w wysokiej rozdzielczości i w różnych ujęciach w dowiązaniu do przyjętego rozwiązania systemu referencyjnego, w ustalonym interwale np. co 5 m. Dokumentacja fotograficzna wybranych elementów lub miejsc na sieci drogowej tego rodzaju, wykonywana na odcinkach poszczególnych dróg lub w obrębie wytypowanych fragmentów układu drogowego, może być wykorzystywana do różnych celów i to nie tylko przez jednostki organizacyjne danego zarządu, ale i przez różne podmioty, służby i jednostki administracji na danym terenie, zainteresowane sytuacją, jaka panuje na danej sieci drogowej.

Zebrany materiał zdjęciowy może być wykorzystywany do celów technicznych i formalno-prawnych, takich jak np.:

  • kontrola elementów zagospodarowania korytarzy dróg
  • analiza warunków widoczności w ciągu danej drogi
  • rejestrowanie stanu zajęcia pasa drogowego
  • monitorowanie realizacji bieżących zadań utrzymaniowych
  • wspomaganie procesu planowania remontów i inwestycji drogowych

Materiały ten może pełnić również rolę uzupełniającą lub niejednokrotnie rozstrzygającą w przypadku sporów i postępowań wyjaśniających, związanych ze zdarzeniami mającymi miejsce na danej drodze.

W ramach naszej oferty proponujemy wykonanie sekwencji zdjęć z 4 kamer (materiał o rozdzielczości od 5 Mpix do 12 Mpix, co daje rozmiar obrazu nawet rzędu 4000×3000 pikseli) w dowiązaniu do przyjętego u zarządcy rozwiązania systemu referencyjnego. Gotowy materiał przekazywany jest wraz z programem Photo Browser umożliwiającym wygodne przeglądanie zgromadzonej dokumentacji w podziale na wybrane drogi oraz w powiązaniu z mapą udostępnioną powszechnie dzięki usłudze WMS.

 

Fotorejestracja dróg – wizualizacja program Photo Browser