O nas

Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o. o. rozpoczęło swoją działalność w 1989 r., jako firma realizująca zadania z zakresu kształtowania i oceny funkcjonowania drogowych układów komunikacyjnych na terenie Polski i innych krajów europejskich. Z upływem czasu działalność ta została poszerzona o tworzenie oprogramowania komputerowego, wykorzystywanego w ramach realizowanych prac.

Obecnie podstawą naszych działań jest kompleksowe wsparcie zarządców dróg. Do najważniejszych zagadnień, jakimi w ostatnich latach zajmuje się Biuro, należy zaliczyć:

Biuro zatrudnia specjalistów z zakresu drogownictwa, geodezji, gospodarki przestrzennej i informatyki. Przy realizacji prac współpracujemy także z wieloma ekspertami z różnych dziedzin gospodarki, z branżowymi firmami, a także z jednostkami administracji drogowej zagranicą, przede wszystkim w Niemczech. Posiadamy liczące się osiągnięcia w dziedzinie opracowywania ekspertyz i badań związanych z szeroko rozumianą problematyką drogową i komunikacyjną.

Do naszych partnerów i klientów należy zaliczyć w szczególności jednostki administracji drogowej w Polsce oraz urzędy centralne, związane z branżą drogową. Tylko w okresie ostatnich 20 lat firma TRANSCOMP podjęła obustronnie satysfakcjonującą współpracę z ponad 250 jednostkami administracji drogowej różnego szczebla, która w wielu przypadkach kontynuowana jest do dzisiaj.

Zadania realizowane w ramach prowadzonej działalności są na bieżąco dokumentowane, a pozytywny ich odbiór znajduje swój wyraz w posiadanych przez nas referencjach i poświadczenia, które zawsze mogą być udostępnione przez nas podmiotom zainteresowanym na zgłoszone z ich strony życzenie.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji naszej firmy. oraz do pobrania pliku z informacją merytoryczną na temat oferowanych przez nas usług.