Kontakt

Pobierz TeamViewer

Prezes Zarządu
Wojciech Pieńkowski
e-mail: w.pienkowski@transcomp.pl
+48 22 844-49-35

Wiceprezes Zarządu
Daniel Sawicki
e-mail: d.sawicki@transcomp.pl
+48 22 646 34 91

Kierownik Działu Produkcji
Miłosz Banasiewicz
e-mail: m.banasiewicz@transcomp.pl
+48 22 881 11 36

Biuro Badawczo-Projektowe
Budownictwa Komunikacyjnego
TRANSCOMP Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
fax: +48 22 844 95 48

kapitał założycielski: 50.000 PLN
konto bankowe: 91 2490 0005 0000 4530 5025 5793

KRS: 0000147385
NIP: 951-00-41-669
REGON: 008415150