Kontakt

Prezes Zarządu – mgr inż. Wojciech Pieńkowski

Biuro Badawczo-Projektowe
Budownictwa Komunikacyjnego
TRANSCOMP Sp. z o. o.
ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa

kapitał założycielski: 50.000 PLN
konto bankowe: 91 2490 0005 0000 4530 5025 5793

tel.: +48 22 844 49 35
fax: +48 22 844 95 48

KRS: 0000147385
NIP: 951-00-41-669
REGON: 008415150

DZIAŁ MARKETINGU
Daniel Sawicki
+48 22 646 34 91

DZIAŁ TECHNICZNY
Miłosz Banasiewicz
+48 22 881 11 36