Kontakt

Pobierz TeamViewer

Biuro Badawczo-Projektowe
Budownictwa Komunikacyjnego
TRANSCOMP Sp. z o. o.

ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa
e-mail: transcomp@transcomp.pl
tel.: +48 22 844-49-35
fax: +48 22 844-95-48

Prezes Zarządu
Daniel Sawicki
e-mail: d.sawicki@transcomp.pl
+48 22 646-34-91

kapitał założycielski: 50.000 PLN
konto bankowe: 91 2490 0005 0000 4530 5025 5793
KRS: 0000147385
NIP: 951-00-41-669
REGON: 008415150