Systemowe zarządzanie drogami

Oprogramowanie

 

Oprogramowanie wspierające proces zarządzania drogami

W dzisiejszych warunkach wsparcie informatyczne działań prowadzonych przez zarządcę drogi jest podstawą dla skuteczności prowadzonych przez niego działań i warunkiem koniecznym dla sprawnej realizacji nałożonych na niego zadań.

Wdrażane przez firmę TRANSCOMP rozwiązania informatyczne zawsze uwzględniają fakt wykorzystywania wdrożonego u danego zarządcy systemu referencyjnego i tym samym gwarantują ich użytkownikom możliwość praktycznego wykorzystywania posiadanych lub też dopiero gromadzonych danych i informacji w codziennym zarządzaniu i utrzymaniu dróg.

Systemowe zarządzanie drogami w oparciu o zasoby danych, zgromadzone w odpowiednio zaprojektowanych bazach danych, staje się dopiero wtedy efektywne, jeżeli istnieje możliwość szybkiego dostępu do tych danych oraz ich różnorodnego dalszego przetwarzania i zestawiania. W wielu przypadkach, jedną z podstawowych przyczyn występowania ograniczeń w tym zakresie, jest brak odpowiednich narzędzi informatycznych, pozwalających na przegląd i analizę posiadanych danych w oczekiwany z punktu widzenia użytkownika sposób. Naprzeciw takim potrzebom i oczekiwaniom wychodzą oferowane przez naszą firmę, zróżnicowane w zależności od specyfiki i potrzeb odbiorców, rozwiązania i technologie informatyczne.

Spośród oferowanych przez nas, najbardziej reprezentatywnych rozwiązań, należy wymienić programy:

  • SIBView5 – obsługa i prowadzenia ewidencji dróg w systemie kilometrażowym,
  • EwidGIS – obsługa i prowadzenia ewidencji dróg w systemie obiektowym (dane przestrzenne),
  • OSD (Ocena Stanu Dróg) – obsługa i kodowanie protokołów z przeglądów okresowych dróg,
  • ARKUSZ – obsługa i kodowanie wyników z wizualnej oceny stanu nawierzchni jezdni wg metody BIKB-IBDM (tylko w pakiecie ze szkoleniem w zakresie stosowania metody),
  • PASAŻ – obsługa problematyki zajęcia pasa drogowego.

W przypadku wystąpienia u danego zarządcy dróg dodatkowych, niestandardowych, ale wynikających ze specyfiki jego działania uwarunkowań, realizujemy rozwiązania baz danych i wdrażamy narzędzia informatyczne, specjalnie dostosowywane do zgłoszonych zapotrzebowań. W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących dystrybuowanych przez nas rozwiązań, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.