Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej GIS

 

Co to jest SIP (system informacji przestrzennej)?

Systemy Informacji Przestrzennej (SIP) to w ostatnich latach jedne z najprężniej rozwijających się systemów informacyjnych na całym świecie. Różnorodność i złożoność danych przestrzennych, w tym również danych o drogach, zrodziły potrzebę ich uporządkowania. Podstawowym celem ich tworzenia jest zatem zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do informacji zlokalizowanych w przestrzeni, a także możliwości ich zestawiania i analizowania.

U podstaw każdego Systemu Informacji Przestrzennej znajduje się informacja przestrzenna. Zbiór powiązanych ze sobą informacji, odnoszących się do określonych obiektów zlokalizowanych w przestrzeni, tworzy bazy danych przestrzennych. Przy wykorzystaniu oprogramowania technologii GIS (ang. Geographic Information System) informacje zgromadzone w bazach danych mogą być w łatwy i wygodny sposób udostępniane, przetwarzane i wizualizowane.

Systemy GIS – współpraca z TRANSCOMP

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządowych, Biuro Badawczo Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o.o., oferuje m.in. realizację prac, polegających na porządkowaniu  dowolnych danych przestrzennych, odnoszących się do obszaru konkretnej jednostki, w tym również danych opisujących sieć drogową i związane z nią elementy. Dzięki opracowaniu baz danych przestrzennych, odnoszących się do konkretnych informacji o elementach drogi i pasa drogowego, użytkownicy takiego zasobu mogą w łatwy i szybki sposób uzyskać interesujące ich informacje.

Należy podkreślić, że oferowany przez Biuro standard działań jest w pełni kompatybilny z innymi bazami danych, opracowanymi w środowisku GIS. Przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania, użytkownik może łączyć i zestawiać dowolne informacje przestrzenne, zarówno te odnoszące się np. do ewidencji dróg, jak i danych o stanie dróg z elementami planów zagospodarowania przestrzennego, danymi o ewidencji gruntów i budynków, infrastrukturze, czy też  danymi czerpanymi ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Analiza działek drogowych zlokalizowanych w obrębie pasa progowego – program EBDP

Nowoczesne Systemy Informacji Przestrzennej (SIP)

Szybki dostęp do istotnych informacji przestrzennych to w obecnych czasach podstawowy i ważny aspekt umożliwiający skuteczne działanie jednostek samorządowych oraz podejmowanie właściwych decyzji. Z tego też względu powstały oraz stale są rozwijane SIP Systemy Informacji Przestrzennej, które nie tylko ułatwiają pozyskiwanie danych, ale również gwarantują ich wiarygodność i aktualność, co w przypadku tego typu informacji ma duże znacznie.

Bardzo ważny stał się też sposób przedstawiania przechowywanych informacji – powinien być czytelny i nie sprawiać użytkownikom problemu w ich interpretacji. W tym wypadku liczy się intuicyjność stosowanych narzędzi oraz szybkość ich działania, dlatego opracowane zostały sposoby, które umożliwiają opisywanie obiektów przestrzennych niezwykle klarownie.

Szybki rozwój Internetu spowodował, że dostęp do danych można uzyskać natychmiast z dowolnego miejsca na świecie. To z kolei znacznie ułatwia ich analizowanie, tworzenie raportów oraz zmniejszenie ryzyka podjęcia mylnej decyzji. Dla jednostek samorządowych Systemy Informacji Przestrzennej są niezastąpione i pomagają w kreowaniu lokalnych strategii rozwojowych.

GIS dla każdego użytkownika

Wielkim krokiem naprzód w popularyzacji Systemów Informacji Przestrzennej stało się umożliwienie dostępu szerszym grupom odbiorców do danych, nie tylko specjalistom. Dzięki temu prezentacje kartograficzne mogą być analizowane przez wszystkie zainteresowane osoby biorące udział w procesie decyzyjnym.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku, tworząc Systemy Informacji Przestrzennej, za pomocą których eksperci z różnych dziedzin mogą się szybko i skuteczne wymieniać informacjami.

Technologia GIS – kompleksowa obsługa

W ramach naszych usług przeprowadzamy również szkolenia obejmujące obsługę oprogramowania technologii GIS. Zajmujemy się całościowym wdrożeniem systemów oraz dostosowaniem ich do potrzeb konkretnej jednostki.

Przeprowadzamy kompleksową analizę potrzeb naszych klientów, aby opracować optymalne rozwiązanie, które dokładnie testujemy, zanim zostanie wprowadzone. Możemy również wykonać modernizację istniejącego systemu oraz zająć się jego rozbudową.

Oferowane przez Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRANSCOMP Sp. z o.o. SIP Systemy Informacji Przestrzennej w zauważalny sposób zwiększają możliwości działania oraz wydajność jednostek samorządowych, które z nich korzystają. Zapewniamy pełne wsparcie dla użytkowników na każdym etapie współpracy – tworzymy rozwiązania poprawiające jakość pracy specjalistów, a następnie je rozwijamy, aby oferowały jeszcze więcej funkcjonalności. Zapraszamy do współpracy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania związane z zaprezentowaną ofertą.