Szkolenia dla zarządców dróg

 

Szkolenia tematyczne i wsparcie merytoryczne zarządców dróg

W ramach bezpośrednich kontaktów z zarządcami dróg organizujemy i prowadzimy szkolenia tematyczne i uzupełniające zarówno dla jednostek współpracujących z naszą firmą jak i dla innych zarządców dróg i jednostek samorządowych. Uczestnikom szkoleń gwarantujemy m.in. prezentację i praktyczne omówienie:

Działając na zlecenie zarządcy drogi, w przypadku potrzeby organizacji lub monitorowania przebiegu postępowania przetargowego, jako formę praktycznego wsparcia w ramach powierzanych przez zarządcę dróg zadań, firma TRANSCOMP prowadzi m.in. działania polegające na:

  • opracowaniu części technicznej (OPZ) i związanych z nią załączników do specyfikacji przetargowych, związanych z problematyką drogową, a szczególnie związanych z gromadzeniem danych drogowych i z ewentualną oceną stanu nawierzchni jezdni,
  • monitorowaniu na rzecz zarządcy oraz konsultacji merytoryczno-technicznej w zakresie danego postępowania przetargowego,
  • ewentualnym wsparciu fachowym przy formułowaniu wyjaśnień i odpowiedzi, dotyczących części technicznej prowadzonego postępowania przetargowego.

Po zakończeniu danego postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy, firma TRANSCOMP jako tzw. konsultant, niejednokrotnie prowadzi na rzecz danego zarządcy drogi działania monitorująco – weryfikacyjne przez cały okres realizacji zadania, które było przedmiotem wspólnie przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Biuro w ramach organizowanych i prowadzonych szkoleń współpracuje bezpośrednio m.in. z uczelniami technicznymi (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) oraz jednostkami badawczymi (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) i jednostkami administracji rządowej i samorządowej. W ramach prowadzonej przez nas działalności umożliwiamy również odbywanie w naszej firmie praktyk studenckich i staży zawodowych.