Serwisy On-line drogowe

Serwisy On-line

 

Wizualizacja danych drogowych w internecie

Proponowane przez nas rozwiązania serwisów „on-line” są uniwersalną platformą, oferującą zarządcom dużych, średnich i małych sieci drogowych kompleks usług informacyjnych, gwarantujących szybki i niezawodny dostęp do wszystkich istotnych informacji drogowych. Zakres i sposób prezentacji tych informacji dostosowane są do indywidualnych potrzeb poszczególnych zarządców oraz do konkretnego szczebla zarządzania.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik, możliwa jest wizualizacja wszystkich danych drogowych, będących w dyspozycji Zarządcy, niezależnie od wykorzystywanych systemów bazodanowych. Istota tego typu usług polega na zgromadzeniu na serwerze internetowym danych oraz wygenerowanych na ich podstawie map, planów i zestawień statystycznych, a następnie na ich komfortowej wizualizacji w przeglądarce internetowej, np. Internet Explorer, Google Chrome. Na ekranie prezentowane są równocześnie różne grupy danych, wzajemnie się uzupełniające i zsynchronizowane ze sobą, w sposób gwarantujący wysoki komfort i ergonomię pracy.

Panel logowania do serwisu OnKo3